Mediation

Mediation

In de juridische praktijk lukt het vaak geschillen door middel van onderhandelingen (alsnog) op te lossen. Als dat niet lukt, wordt er in veel gevallen gekozen voor een juridische procedure.

Mediation biedt een alternatieve wijze van geschiloplossing. Deze kost doorgaans een stuk minder tijd en geld dan procederen. Bovendien wordt de uitkomst van het geschil in mediation bepaald door partijen zelf en niet door de rechter. In een mediation gaan partijen onder leiding van de neutrale, onpartijdige mediator (weer) met elkaar in gesprek. De mediator zoekt met partijen naar de belangen achter de door hen ingenomen standpunten. Op basis van de wederzijdse belangen wordt vervolgens gezocht naar oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. De mediator begeleidt het proces en de communicatie. De door partijen gekozen oplossingen worden in de meeste gevallen in een vaststellingsovereenkomst opgenomen.

Miriam is een ervaren MfN-registermediator en behandelt arbeidsgeschillen, zakelijke geschillen en geschillen in de gezondheidszorg.

Als u meer informatie wilt over mediation of wilt nagaan of mediation geschikt is voor een geschil waar u mee te maken hebt, kunt u vrijblijvend contact opnemen met Miriam Kreulen (06-22 54 95 34).