Legal

Vormen juridische dienstverlening

Uiteraard kunt u Miriam Kreulen inschakelen voor advies en begeleiding bij incidentele kwesties. Daarnaast is het mogelijk om afspraken te maken over een meer structurele vorm van juridische ondersteuning. Bijvoorbeeld voor enkele dagen of uren per maand of per kwartaal.

Ook het vervullen van een interim-opdracht behoort tot de mogelijkheden. Dit kan aan de orde zijn wanneer u in verband met ziekte, zwangerschap, fusie of reorganisatie gedurende een bepaalde periode behoefte hebt aan juridische ondersteuning, al dan niet op uw locatie.

Miriam Kreulen hanteert gunstige tarieven voor de verschillende vormen van dienstverlening. Afhankelijk van de opdracht wordt steeds een passend (uur)tarief afgesproken. Informeer naar de mogelijkheden!