Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Miriam Kreulen adviseert en procedeert over alle voorkomende arbeidsrechtelijke onderwerpen. Van integrale begeleiding bij reorganisaties tot het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten en het adviseren en procederen in ontslagkwesties. Ook in kwesties rondom arbeidsongeschiktheid, schorsing/ non-actiefstelling, medezeggenschap (OR) en CAO staat Miriam u graag terzijde. Miriam beschikt daarnaast over veel expertise op het gebied van flexibele arbeidsrelaties, uitzending, detchering, payrolling en contracting.

Publicaties

In 2010 publiceerde Miriam Kreulen samen met mr. Albert van der Kolk (partner Arbeidsrecht NautaDutilh) een artikel in het tijdschrift ArbeidsRecht (Aflevering 8/9, 2010) met als titel: “Van besmet werk, stakingsbrekers, onderkruipers en de (lachende?) derde.” Het artikel gaat over de reikwijdte van het “onderkruipersverbod”. Dit is het in artikel 10 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs neergelegde verbod om arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan een onderneming, of onderdeel daarvan, waar een (werk)staking heerst.

In 2012 publiceerde Miriam, wederom met mr. Albert van der Kolk (NautaDutilh) een artikel in het tijdschrift ArbeidsRecht (Aflevering 6, 2012) met als titel: “De gewijzigde rechtspositie van de offshore werknemer.”

In 2015 schreven Miriam Kreulen en Albert van der Kolk (NautaDutilh) een artikel over ketenaansprakelijkheid voor loon naar huidig en toekomstig recht (onder de Wet Aanpak Schijnconstructies). Dit is verschenen in het tijdschrift ArbeidsRecht (Aflevering 5, 2015) met als titel: “Ketenaansprakelijkheid, nu en in de (nabije) toekomst.”