Algemeen overeenkomstenrecht

Algemeen overeenkomstenrecht

Op het gebied van het algemeen overeenkomstenrecht houdt Miriam Kreulen zich onder meer bezig met het opstellen en beoordelen van overeenkomsten van uiteenlopende aard. Denk bijvoobeeld aan koop- en huurovereenkomsten, overeenkomsten betreffende aanneming van werk of onderaanneming, maatschapsovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten. Daarnaast begeleidt en adviseert zij bij onderhandelingen over de inhoud van overeenkomsten en wordt zij regelmatig ingeschakeld in geval van geschillen over (de nakoming van) overeenkomsten.